Categories
Nieuws

Bedrijfsstage

Leerkrachten, schrijf je nu in voor een bedrijfsstage
Vervanging wordt voorzien door SYNTRA

Beste leerkracht, beste docent,

De overheid moedigt scholen aan om hun leerkrachten een bedrijfsstage te laten volgen. Alle leerkrachten secundair onderwijs, die lesgeven in  het aso, tso, bso, dbso of in de leertijd komen in aanmerking voor deze actie.
Deze bedrijfsstage biedt de mogelijkheid om je verder te professionaliseren in jouw vak en deze ervaringen over te brengen op jouw leerlingen.

Om dit mogelijk te maken voorziet Syntra vervanging van de leerkrachten die op stage gaan. 
De vervangende docent brengt jouw leerlingen iets bij over ondernemerschap en inspireert hen met zijn/haar eigen ervaring als ondernemer.

Meer info over het project | inschrijven via deze link

Categories
Nieuws

Daar gaan we!

Van Covid naar Ovit (Onderwijs in transformatie)

In samenwerking met cvba Skilliant zet EdHub de schouders onder een nieuw project. We willen leraren in vormingscentra en het basis-en secundair onderwijs, lectoren aan de hogescholen en opleiders in bedrijven en organisaties technologisch en didactisch ondersteunen bij de implementatie van digitale elementen (hard-en softwarematig) in hun lessen of opleidingen. Dit met het oog op het realiseren van kwaliteitsvol afstandsonderwijs en -(na)vorming en blended leeractiviteiten naar aanleiding van de geldende corona-maatregelen. De focus ligt hierbij op het verhogen van de autonomie en betrokkenheid van lerenden in vormingen voor professionals, het leerplichtonderwijs en hogescholen bij het volgen van afstands-of blended onderwijzen het realiseren van een optimaal studierendement.

We willen dus opleiders ondersteunen bij het implementeren van didactische en technologische aanpassingen om lessen zo kwalitatief als mogelijk in hybride of afstandsleren te blijven geven.

Heb je interesse in ondersteuning, mail dan [email protected] of bekijk het aanbod op de site.