Van Covid naar Ovit

Onderwijs in transformatie

In samenwerking met SBM zet EdHub de schouders onder een nieuw project. We willen leraren in vormingscentra en het basis- en secundair onderwijs, lectoren aan de hogescholen en opleiders in bedrijven en organisaties technologisch en didactisch ondersteunen bij de implementatie van digitale elementen (hard- en softwarematig) in hun lessen of opleidingen. Dit met het oog op het realiseren van kwaliteitsvol afstandsonderwijs en -(na)vorming en blended leeractiviteiten naar aanleiding van de geldende corona-maatregelen. De focus ligt hierbij op het verhogen van de autonomie en betrokkenheid van lerenden in vormingen voor professionals, het leerplichtonderwijs en hogescholen bij het volgen van afstands- of blended onderwijzen het realiseren van een optimaal studierendement.

 

We willen dus opleiders ondersteunen bij het implementeren van didactische en technologische aanpassingen om lessen zo kwalitatief als mogelijk in hybride of afstandsleren te blijven geven.

 

Bekijk het aanbod voor alle mogelijkheden of neem contact op voor meer informatie.