About

Innovation - Experimentation - Collaboration

Reeds vele jaren zijn digitale competenties en het werken met computers steeds meer gemeengoed in onze maatschappij. Banken sluiten hun bankkantoren en werken online, auto’s worden rijdende computers en onze gezondheid wordt volop gemonitord. In het onderwijs blijft het echter rustig op digitaal vlak. Nochtans kan ICT het onderwijs en het lesgeven wel degelijk versterken, maar botst het toch nog op barrières.

 

Ons onderzoek wil de kloof tussen wat bestaat aan technologische toepassingen en de onderwijspraktijk overbruggen en ruimte creëren voor werkveld en studenten om hiermee te experimenteren. Daarvoor leggen we de focus niet enkel op het leren werken met ICT of op toolgerichte workshops maar wel op de samenhang van een grondig uitgewerkt didactisch kader, een flexibele en inspirerende omgeving/ruimte en laagdrempelige technologische aanpassingen aan deze ruimte en didactiek. We gaan na hoe we met minimale ingrepen in de context of het leerproces toch een leerwinst kunnen bereiken. We focussen op binnenklasdifferentiatie en gaan na hoe de drie aangehaalde pijlers – ruimte, didactiek, ICT – leerkrachten kunnen faciliteren bij het aanpassen van hun bestaande praktijk.

 

Bovenstaande wordt onderzocht vanuit de praktijk, in samenwerking met ons werkveld en onze studenten. Want ook van hen uit komt de vraag om meer met ruimte en ICT te kunnen experimenteren en na te gaan wat werkt in hun context. We werken samen in ‘Teacher Design Teams’ waarin de opleiding, experten, werkveld en studenten samen werken om ruimte, didactiek en technologie zo efficiënt en zinvol mogelijk te koppelen.

 

Openingsessie EdHub

Powerpoint openingssessie.