Partners

EdHub werkt samen met

Het SYNTRA-netwerk verzekert en bevordert een kwaliteitsvolle, innovatieve, arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen met het oog op meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. https://www.syntrawest.be/

SBM is de organisatie gespecialiseerd in training, coaching en advies. Ze proberen de groei van bedrijven en de talenten en competenties van de medewerkers ten volle te stimuleren. http://www.sbm.be/

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. https://www.vlaio.be/

Virtual worlds is een Corona-Coock project van hogeschool Thomas More. Het hoopt een versnelde kennis- en technologieoverdracht te realiseren naar ondernemingen en organisaties. Coronaveilige alternatieven voor medewerkers onderling of met externe stakeholders en klanten. https://www.virtualworlds.be/