Nascholingen op maat

Howest EdHub: de onderwijsmethode die technologie, ruimte en didactiek samenbrengt tot een inspirerende manier om leren vorm te gaven

“Howest EdHub wil de kloof tussen wat bestaat aan technologische toepassingen en de onderwijspraktijk overbruggen en ruimte creëren voor werkveld en studenten om hiermee te experimenteren.

De focus ligt daarbij niet enkel op het leren werken met ICT of op toolgerichte workshops maar wel op de samenhang van een grondig uitgewerkt didactisch kader, een flexibele en inspirerende omgeving/ruimte en laagdrempelige technologische aanpassingen aan deze ruimte en didactiek.

Er wordt  nagegaan hoe we met minimale ingrepen in de context of het leerproces een maximale leerwinst kunnen bereiken. We focussen op binnenklasdifferentiatie en gaan na hoe de drie aangehaalde pijlers – ruimte, didactiek, ICT – leerkrachten kunnen faciliteren bij het aanpassen van hun bestaande praktijk.”

Nieuwsgierig geworden? Ook zin om onderwijs op een andere manier vorm te geven?

Bekijk ons gevarieerd aanbod voor schooljaar 2019-2020 op deze pagina’s. Belangrijk: de trajecten Masterclass en MAM&EDHUB kunnen ook doorgaan op alternatieve data voor scholen die met twee of meer leerkrachten wensen deel te nemen. Die data worden dan in samenspraak met de leraren gekozen.