Overzicht inspiratiesessies

Lokaal

Sessie ronde 1

Sessie ronde 2

BCE.A.1000

Taal out of the box

Vital Schools

BCE.A.1.001

Al spelende leer je meer

Onderzoek de klasvloer

BCE.A.1.002

Videomateriaal verantwoord inzetten

Taalontwikkelend lesgeven

BCE.C.0.005

Morele Stress

Preventief inzetten op probleemgedrag

BCE.C.0.004

Computationeel denken

Meer feedback en leren in minder (verbeter)tijd

BCE.C.1.001

Meer (digitale) interactie in jouw les

ONO-tool

BCE.E.2.001

Reinforcment Learning

Extending your reality in the metaverse era

In onderstaand overzicht vind je de korte samenvatting van elke sessie, alsook de beoogde doelgroep en de lesgever.

Sessie 1  ‘Al spelend leer je meer’ – drama als didactisch middel in andere leerdomeinen ( taal en wo tijd / geschiedenis)
Lesgever Tamer Engels
Doelpubliek Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Aantal deelnemers 20  
Omschrijving ‘En als uitsmijter mogen de leerlingen dan een toneeltje spelen’ staat er in de handleiding. Het is vaak het eerst wat geschrapt wordt.  In deze workshop werken we net vanuit de sterkte van spelend leren zodat de leerstof echt beleefd wordt.  Dus geen uitsmijter hier, maar de motor van de les. Hoe doe je dat ? Waar let je op? Hoe begeleid je dit?
 Lokaal  A1001

Sessie 2 Videomateriaal verantwoord inzetten
Lesgever Griet Bogaert
Doelpubliek Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Aantal deelnemers 30
Omschrijving Veel leraren maken gebruik van videomateriaal. Dat kan op verschillende manieren: voor of tijdens je les, remediërend of verdiepend, interactief, synchroon of asynchroon… Je kunt werken met bestaande kennisclips of zelf nieuwe filmpjes maken.
In deze workshop word je geïnspireerd en krijg je concrete tips. Je ervaart zelf enkele werkvormen
Lokaal & benodigdheden Laptop nodig
C004

Sessie 3 Taal out of the box
Lesgever Nicolas Slabbinck
Maarten Van Nieuwenhove
Marijke Buyle
Doelpubliek Secundair onderwijs
Aantal deelnemers 25
Omschrijving In deze workshop belichten we taal op een creatieve manier en leggen we de link met o.a. spelvormen, beweging, zintuigen en apps.

Sessie 4 Preventief inzetten op (probleem)gedrag door peersupport.
Lesgever Inge Esselen
Doelpubliek Secundair onderwijs
Aantal deelnemers 30
Omschrijving In deze workshop belichten  we hoe we jongeren vanuit hun sterkte  en talent benaderen en we proberen  samen (probleem)gedrag de kiem in te  smoren.

Sessie 5 Meer (digitale) interactie in je les via Mural
Lesgever Davy Mortier
Doelpubliek Secundair Onderwijs
Aantal deelnemers 30
Omschrijving Via een interactief digitaal bord dat gedeeld is met je leerlingen, kun je iedereen betrekken in jouw les. Samen brainstormen, materiaal delen, poëzie schrijven, spelvormen toepassen … kan zo in elke live les op afstand of in een klas een meerwaarde zijn. Dit alles kan via één digitale tool: Mural (vergelijkbaar met Miro). Breng je laptop mee voor deze sessie, zodat je alles optimaal kunt meebeleven.
Extra Laptop nodig

Sessie 6 Aan de slag met duurzaamheid in je klas
Lesgever Leen Van der Stock
Nik Lippens
Doelpubliek Lager onderwijs
Kleuteronderwijs
Aantal deelnemers 20
Omschrijving In deze workshop verhelderen we het begrip duurzaamheid. We voorzien daarbij een mini-masterclass rond de kerncompetenties duurzaamheid met focus op systeemdenken & partnerschappen.
Extra Laptop nodig

Sessie 7 Computationeel denken out of the STE(A)M box
Lesgever Karen Nys
Doelpubliek Secundair onderwijs
Aantal deelnemers 20
Omschrijving We verdiepen ons in de principes van computationeel denken en ontdekken de relevantie en meerwaarde ervan voor jouw vak. Je gaat naar huis met concrete en haalbare ideeën om de computationele vaardigheden van je leerlingen te versterken. Deze workshop is uitermate geschikt voor leraren algemene vakken, MAVO, PAV en talen.
Extra Laptop nodig

Sessie 8 Onderzoek tot op de klasvloer!
Lesgever Bieke Finet
Doelpubliek Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Aantal deelnemers 20
Omschrijving

Nieuwsgierig? Leergierig? Maar ook kritisch? Een onderzoekende leraar zoekt naar een onderbouwde antwoorden op uitdagingen binnen een specifieke onderwijscontext. Studenten in hun laatste jaar voeren zo’n praktijkonderzoek uit. In deze sessie maak je kennis met hun onderzoeksresultaten, je krijgt inkijk hoe we te werk gaan en je reflecteert over een onderzoekende houding op de klasvloer.  Misschien krijg je zin om samen met een laatstejaarsstudent een uitdaging aan te pakken op jouw school? Dat kan en daar vertel ik je graag meer over!  

Sessie 9 ONO
Lesgever Kelly Schedin
Dimitri Govaert
Doelpubliek Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Aantal deelnemers 20
Omschrijving In deze workshop maken de leerkrachten kennis met de ONO tool (ono.howest.be), die STEM-teams helpt bij het ontwerpen van STEM-projecten, maar evengoed leerkrachten van andere disciplines ondersteunt om samen projecten te ontwikkelen die gekoppeld zijn aan transversale doelen (zoals sleutelcompetentie 13). Er wordt in deze sessie ook informatie gegeven over STEAM Your Portfolio, het gloednieuwe professionaliseringssysteem voor STEM-leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs.
Extra Laptop nodig

Sessie 10 Lessen ontwerpen met EdHub-methode
Lesgever Rina Dauwens
Doelpubliek Secundair Onderwijs
Aantal deelnemers 20
Omschrijving In deze inspiratiesessie tonen we hoe je lessen kan ontwerpen we op een innovatieve en speelse manier, vertrekkende vanuit de analyse van de doelen en leeractiviteiten. De kaartenset horende bij deze methode zorgt voor het samenspel didactiek, ruimtegebruik en technologie.
Extra Laptop nodig

Sessie 11 Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven
Lesgever Dave Brunet
Gert Muylle
Doelpubliek Kleuteronderwijs Lager Onderwijs Secundair Onderwijs
Aantal deelnemers 25
Omschrijving Twee jaar lang hebben we een tiental pilootscholen ondersteund bij het ontwikkelen van beweegvriendelijk lesgeven. Tijdens deze doe-workshop delen we een selectie van praktijkvoorbeelden die meteen in het werkveld toe te passen zijn. Op basis van het theoretisch kader Vital Schools kan je als deelnemer zelfstandig een eigen praktijkvoorbeeld ontwikkelen. Meer informatie op vitalschools.be

Sessie 12 Taalontwikkeld lesgeven
Lesgever Inge Denaeghel
Doelpubliek Secundair onderwijs
Aantal deelnemers 20
Omschrijving Interactie is één van de drie pijlers van taalontwikkelend lesgeven. Daarom gaan we aan de slag met coöperatieve leerstrategieën om aan den lijve te ondervinden hoe je samenwerkend kan leren. Ook het aanbieden van context en taalondersteuning zijn pijlers van TOL. Hoe pak je dat concreet aan in je les? En wat met anderstalige studenten in de klas? Moeten we bang zijn van meertaligheid? Veel praktische toepassingen en korte theoretische omkadering.
Extra Laptop nodig

Sessie 13 Meer feedback en leren in minder (verbeter)tijd (voor de leerkracht)
Lesgever Jessica Morseau
Doelpubliek Secundair onderwijs
Aantal deelnemers 30
Omschrijving Toetsen van je leerlingen, het klinkt als iets ‘op punten’, maar dat hoeft het zeker niet altijd te zijn. Je kan toetsen inzetten als leerstrategie (retrieval), als manier om je weten waar je leerlingen staan (formatief) of om te weten wat ze bereikt hebben (summatief). Hoe kan je dit doen? En als we dan ‘toetsen’, hoe zorg ik er dan voor dat vooral de leerling zelf aan de slag gaat met mijn feedback? Met een aantal haalbare en concrete ingrepen zetten we je op weg om meer feedback te geven in minder tijd. Doorheen deze sessie komen ook heel wat educatieve IT-tools en tips aan bod.
Extra Laptop nodig

Sessie 14 Morele Stress
Lesgever Evelyne Depoorter
Doelpubliek Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs
Aantal deelnemers 20
Omschrijving De onderwijssector staat onder druk. De voorbije jaren wordt bijna dagelijks melding gemaakt dat de werkdruk voor leerkrachten onhoudbaar is, dat leerkrachten vroegtijdig de sector verlaten en nog weinig jonge mensen gemotiveerd zijn om leerkracht te worden. Het is dus een reële uitdaging voor het onderwijs om het leerkrachtenkorps gezond, gemotiveerd en betrokken aan het werk te houden. In dat kader is het dan ook belangrijk om die factoren te begrijpen die een impact hebben op de bezieling en betrokkenheid van leerkrachten. http://www.morelestress.be/

Sessie 15 Reinforcement Learning, of hoe Robots & games slimmer worden  
Lesgever Marie Dewitte
Doelpubliek Secundair Onderwijs
Aantal deelnemers 20
Omschrijving Veel Artificial intelligence toepassingen hebben grote hoeveelheden data nodig voor ze slim worden. Met Reinforcement learning leren game bots of echte robots realtime uit wat ze ervaren zonder grote datasets. Ga met Python aan de slag om dit zelf te coden.

Sessie 16 “Extending your reality in the Metaverse era”  
Lesgever Frederik Waeyaert
Doelpubliek Secundair Onderwijs
Aantal deelnemers 20
Omschrijving In deze workshop nemen we je mee op ontdekkingstocht in de wondere wereld van Extended Reality, Microsoft Mesh en Facebook Metaverse Wat is het en welke kansen en mogelijkheden zijn er? Naast een uitgebreide introductie met o.a. voorbeelden uit de Italiaanse design en sportauto wereld exploreer je zelf de mogelijkheden aan de hand van Unity, VR/AR en Robotics.