Digitale ondersteuning

Vanuit EdHub en in samenwerking met Skilliant bieden we een reeds webinars en workshops aan ter ondersteuning van online opleiden van leerlingen, leerkrachten, studenten enerzijds en bedrijfsgerichte opleidingen anderzijds.

Wat bieden we?

Gratis workshops : LINK PAGINA

Mogelijkheid tot uittesten en technische ondersteuning van de nodige hardware via onze uitleendienst: vanaf januari 2021

Online informatie m.b.t.
1. Software
2. Hardware
3. Didactische principes voor online lesgeven

Persoonlijke ondersteuning bij de implementatie van technologie.

Persoonlijke ondersteuning bij het ontwikkelen van afstandsonderwijs.